We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Nye udgivelser og ny adresse for Langkildes H. C. Andersen-institut i Brasilien

Dec. 2, 2021, 12:55 p.m.

 

H. C. Andersen Instituttet i Sandholts Lyndelse har flyttet deres kontor i Brasilien fra Rio til São Paulo State og udgiver to oversættelser.

 

SANDHOLTS LYNDELSE/BRASLIEN:
Der har været travlt i Marília, der ligger nord for byen São Paulo i delstaten São Paulo, for her har Ana Maria og Ni-els Jørgen Langkilde pakket hundredvis af nye og meget gamle H. C. Andersen-bøger og arkivalier ud og gjort ar-bejdspladserne klar. Konto-ret ligger på 11. sal med god udsigt hele vejen rundt.
- Vi er sikker på, at vi nu i mere end én forstand har overblikket, siger direktøren Niels Jørgen Langkilde.
Instituttet driver forskning i navnlig H. C. Andersen, men også andre forfattere. De ar-rangerer kurser og konferencer, udstillinger, de hjælper studerende og kollegaer navnlig i Brasilien og Portu-gal, for det danske sprog me-stres bestemt ikke af alle for-skere i den portugisisktalen-de verden. Endelig oversættes der på livet løs.


- Man kan regne sprogenes størrelse lidt forskelligt, men portugisisk er blandt de stør-ste sprog i verden, og det tales bl.a. i Portugal og landets tidligere kolonier: Brasilien, Angola og Mozambique, siger instituttets anden direktør, professor ph.d. Ana Maria Langkilde, der i 2004 modtog H. C. Andersen Prisen for sin ph.d. om ”Den grimme Æl-ling”. Det var i øvrigt samme år, som Dronning Margrethe og Bruno Berni fra Italien modtog prisen.

 

Niels Jørgen Langkilde sad på det tidspunkt i såvel H. C. Andersens fondens bestyrel-se som i H. C. Andersen Priskomiteens bestyrelse. Ved den lejlighed mødtes de før-ste gang, så man kan roligt si-ge, at Niels Jørgen Langkilde har sat – og stadig sætter -pris på sin hustru.

 

Flytning

-     Vi valgte at flytte fra Rio til São Paulo af mange grunde, siger Niels Jørgen Langkilde.
-     Det danske Kulturinstitut, som vi samarbejder med, og som har støttet den sene-ste bogudgivelse, er også flyt-tet til São Paulo, og samarbej-det med universiteterne bliver givet lettere med den nye placering, men vi glemmer bestemt ikke de mange gode relationer i Rio. Den smukke by skal vi nok besøge i frem-tiden.


To nye oversættelser
Niels Jørgen Langkilde er net-op kommet tilbage fra Brasi-lien efter udgivelsen af to nye oversættelser. Den første er H. C. Andersens meget poetiske bog ”Billedbog uden Bil-leder”. Forordet er skrevet af H.C. Andersens Centrets grundlægger og mangeårige leder professor, dr.phil. Johan de Mylius.


-     Han inspirerede os til attage "Den Første Aften" med. H. C. Andersen slettede den, da der var en reference til en død konge, og H. C. Andersen skulle ikke vove noget, da den daværende konge netop var død, for H. C. Andersen var en meget forsigtig mand, når det kom til politik. Vi var jo i ene-vældens tid, forklarer Niels Jørgen Langkilde.
Bogen er ikke så kendt i Danmark, som f.eks. i Tysk-land. Det er månen, som for-tæller, hvad den ser, til en fat-tig student oppe under taget. Pudsigt nok dukkede en me-get rød måne op mellem skyskraberne, da bøgerne fra trykkeriet blev pakket ud.


Oversætter Kaj Munks "Ordet"
- Den anden oversættelse er Kaj Munks meget berømte skuespil ”Ordet”. Vi blev inspireret til oversættelsen, da vi en dag så en ny brasiliansk film på tv, hvor den gamle og meget berømte film ”Ordet” instrueret af Carl Th. Dreyer blev krydsklippet i en helt moderne film. Bogen er kom-met ud, men planerne om at få skuespillet opført er lagt i mølpose på grund af corona-en, som har ramt Brasilien meget hårdt. Det samme er planerne om foredrag om bo-gen, men det må så komme senere. Vi håber meget, at vikan komme med på den næ-ste litteraturfestival, FLIP, med bøgerne, men nu må ti-den vise, hvornår det bliver, siger Langkilde og tilføjer, at der allerede er kommet øn-sker om flere oversættelser af Kaj Munk, så det kommer nu ind i arbejdsplanen.
”Ordet” er forsynet med forord af fhv. kultur- og uden-rigsminister, dr. phil. Per Stig Møller, der også er Munk-for-sker.

 

FAKTA
EFTERLYSER FAABORG-MINDER

I øjeblikket arbejder H. C. Andersen Instituttet på en lille bog om H. C. Andersens første forelskelse. Den var i Faaborg-kvinden Ri-borg Voigt. Der er skrevet meget og meget forskelligt om denne forbindelse. ”Den gamle Gaard” havde indtil for nylig en udstil-ling om Riborg Voigt og hendes berømte chatol med minderne om H. C. Andersen.


Skulle efterkommere af Riborg Voigt eller andre familiemedlem-mer ligge inde med dokumenter, billeder eller lignende, som kan belyse relationen og tidens Faaborg-miljø, så må man meget gerne henvende sig til H. C. Andersen Instituttet.

 

 

Author:
Torsten Cilleborg - UGEAVISEN FAABORG
Illustration:
Ana Maria og Niels Jørgen Langkilde fotograferet i Rio de Janeiro. Privatfoto.
Fonte:
http://toci@faa.dk
Contributions:
Ana Maria Langkilde e Niels Jørgen Langkilde