We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Lad viden og argumenterne tælle

April 12, 2023

 

Handicaprådet.

Lad viden og argumenterne tælle

Mag.art. Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF, formand for Høreforeningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, Sandholts Lyndelse

 

LOKALDEBAT: Udvalgsformanden Tanja Clausen er meget vred på Handicaprådet, fordi de fortsat vil bevare paragraffen, som kræver enighed, hvis vedtægterne skal ændres. Hun hævder aldrig at have set sådanne vedtægter.

Så er Tanja Clausen bestemt undskyldt.

Men her er hjælp at hente: Prøv at se på Ældrerådets vedtægter. Her er det helt det samme tilfældet.

Jeg kan oplyse, at den slags vedtægter er meget udbredt i erhvervslivet, når man sætter på parter sammen for at samarbejde eller sammenslutte virksomheder. Det er en måde at vise gensidig respekt og sikre enighed.

Enighed er vigtigt, når man driver virksomhed, men enighed er også vigtigt, når kommunen arbejder sammen med mennesker, som løser en lang række opgaver for samfundet for egen regning.

De mange organisationer for medborgere med et handicap er glade for at Tanja Clausen taler pænt om rådets væsentlighed, for sådan opfatter vi det også i Høreforeningen. Derfor bruger de mange organisationer megen tid på at forberede de valgte medlemmer til møderne, så den megen viden foreningerne har, kommer alle kommunens borgere til gode.

Tanja Clausen og kommunalbestyrelsen skal overveje meget grundigt, om det er værd at tromle ændringer igennem på dette område.

Konsekvenser for alle andre aftaler med kommunen kan så være, at en bestemmelse om enighed ikke kan tillægges værdi.

Hvem tør så indgå sådanne aftaler med Faaborg-Midtfyn Kommune?

I den politiske verden er det voldsomt at bryde forlig og aftaler. Det er det også her.
 

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
--
Fonte:
https://fyens.dk/
Contributions:
--