We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Hvad nu? Skovsgaards store problemer og muligheder

June 27, 2022

 

Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF, bestyrelsesmedlem i DN Faaborg-Midtfyn, Sandholts Lyndelse

 

DEBAT: Fyns Amts Avis har godt nok sat fokus på Skovsgaard den sidste tid. Det skal avisen ikke have utak for. Jeg afslører ikke for meget ved at sige, at debatten også fylder meget i DN-kredse - ikke mindst på Fyn og omegn.

 

For Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Skovsgaard blevet et stort problem. Folk, der ikke værdsætter DN, fremhæver igen og igen, at det er dog mærkeligt, at DN og Danmarks Naturfond ikke kan drive et gods med et pænt overskud, når så mange andre landmænd kan drive både gårde og godser med et ganske fint overskud, selv om de har måttet låne millioner til købet og derfor har store udgifter til renter og afdrag.

 

Når DN kommer med mange udspil på landbrugsområdet, så skal vi jo bestemt kunne vise, at netop den landbrugsdrift, vi anbefaler andre, den kan vi selv få til at virke godt og lønsom både for naturen, de ansatte og ejerne.

 

Vi er bare dømt til at få det til at lykkes, for sælger vi Skovsgaard, så vil vi i generationer høre om "fallitten", og det vil skræmme andre, der gerne vil donere jord eller gårde til DN, fra det.

Men hvad kan der gøres for, at Skovsgaard bliver til glæde for naturen, medlemmerne og det ansatte personale?
Langt de fleste landbrug har ejeren og familien boende på gården. Der er ikke plads til lange ferier, mange fridage og korte arbejdsuger. Gårdejerne tænker også genera-tioner frem. Det skal DN også.

 

Det med at være på Skovsgaard har været et tema i DN. Er det rigtigt, at DN har hovedkontor på stenbroen, når man skal arbejde med naturen? Var det ikke en ide at flytte hele eller dele af sekretariatet til Skovsgaard?

 

Masser af statslige styrelser og kontorer er flyttet ud. For rigtig mange af os, der har prøvet turen fra HT-området til det såkaldte Udkants-Danmark, har det været endog meget positivt. Huslejen både for DN og medarbejderne er meget mere beskeden end i København og omegn, der er meget mere natur, og luften en hel del renere. Jeg er ikke i tvivl om, at Langeland vil taget godt imod et stort eller lille antal nye medarbejdere på Skovs-gaard. For mange af medarbejderne vil den virkelighed, de arbejder med i det daglige, så ikke kun være på pc'en, men også lige uden for vinduerne.

 

I dag behøver man jo heldigvis ikke at have kontor i København for at arbejde med de lovgivningsmæssige områder, som bl.a. er en del af DN's arbejde. Fjernarbejdet er vir-kelighed, og det er gennemtrænet, og så er det også en hel del grønnere.

 

Der sker meget på Langeland. Ikke kun Langelandsfortet, som med Ruslands overfald på Ukraine desværre er blevet en alt for aktuel turistdestination, men også de andre godser. Kendt er Tranekær med det meget, der foregår omkring slottet, men se også til musikken på Egeløkke, overnatningsmulighederne på Skrøbelev Gods og nu også på Broløkke Gods, som i den grad ekspanderer i øjeblikket. Samarbejde med disse godser kunne sagtens være en anden vej til at kom-me videre.

 

Indenlandsturismen vokser i disse Coronaår, og det samme gør naturturismen. Det er en tredje vej. Geopark - Det sydfynske Øhav er et godt initiativ i den retning. Kunne overnatningsmuligheder både for lej-rskoler og private komme op i gear sammenmed gode spisemuligheder, kan det også skabe omsætning. Det ville også kunne skabe baggrund for en gennemgribende renovering af hovedbygningen. De store arrangementer på Broløkke kommer nok også til at efterspørge flere sengepladser, end de selv kan klare.


"Vi er bare dømt til at få det til at lykkes, for sælger vi Skovsgaard, så vil vi i generationer høre om "fallitten", og det vil skræmme andre, der gerne vil donere jord eller gårde til DN, fra det."


En fjerde mulighed er at kigge til vore naboer. Langeland er som den øvrige del af Region Syddanmark en del af den EU-region, som også omfatter Slesvig-Holsten. Historisk har der været mange forbindelser, men man kunne nok gøre en mere for at styrke dette samarbejde turistmæssigt, men også erhvervsmæssigt. Der er mange spændende projekter i denne EU-region, som Skovsgaard kunne være aktiv deltager i.

 

Vore landskaber omdannes hele tiden af de mennesker, som bruger dem. Det er DN's hjerteblod at sikre, at det sker på en måde, så naturværdierne sikres i bredeste forstand. Derfor skal alle de ganske mange regler selvfølgelig også overholdes på Skovsgaard. Det siger sig selv.

 

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
--
Fonte:
https://institutohcandersen.com/
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde