Vi bruger cookies på denne hjemmeside for at sikre den bedste oplevelse af hjemmesiden. Hvis du/De fortsætter med at benytte hjemmesiden, så går vi ud fra, at du/De er indforstået hermed.
1805
FØDSEL OG BARNDOM

H. C. Andersen var søn af en fattig skomager – Hans Andersen – og en vaskekone – Anne Marie Andersdatter. Han blev født den 2. april 1805 i Odense. H. C. Andersen fortalte ofte, at hans liv var et eventyr. Mange af de begivenheder han oplevede kan bestemt betragtes som et eventyr. H. C. Andersen blev født ind i en fattig familie og hans liv var fyldt med tragiske begivenheder. Han sagde selv, at hans værker på mange måder illustrerede hans liv. Hans far, Hans Andersen, var ansvarlig for at vække Andersens åndsliv, og han gav ham fra barnsben kontakt med litterære værker – ikke mindst Ludvig Holberg. Hans Andersen beundrede Kejser Napoleon, og han ønskede at stige socialt, så han drog af sted for at kæmpe i Napoleon-krigene, men vender tilbage uden at have været i kamp. Men sit fysiske og mentale helbred blev stærkt svækket og han døde i 1816.

1819
DEN HÅRDE VIRKELIGHED

Med faderens død og familiens usikre forhold blev H. C. Andersen tvunget til at arbejde. Drengen blev en ekspert i at fortælle historier. Det fascinerede hans kolleger på de fabrikker, hvor han arbejdede. Mange af dem stoppede arbejdet for at høre ham fortælle historier og endda synge. Denne fortællebane kostede ham jobbet, både i stof- og tobaksfabrikkerne. Allerede 14 år gammel besluttede H. C. Andersen sig for at forfølge en karriere som sanger og skuespiller. Derfor rejste han til København i 1819. Da han ankom til Danmarks hovedstad, forsøgte han, men uden større held, en karriere som sanger og danser. Vedholdende opsøger H. C. Andersen en række nøglepersoner i datiden København. Flere af dem træder sammen om at hjælpe ham videre. Først ved sang- og diktionstimer, senere til gymnasieundervisning første i Slagelse, siden i Helsingør. Hans store beskytter og hjælper blev Jonas Collin, der bl.a. var medlem af Det kongelige Teaters direktion. Hans søn Edvard Collin bliver H. C. Andersen en stor støtte livet igennem. Forholdet mellem dem er dog ofte anspændt. Gymnasieårene var i den grad vanskelige for H. C. Andersen. Han havde et dårligt forhold til rektor på Slagelse og senere Helsingør Latinskole, Simon Meisling. Det var en stor befrielse for H. C. Andersen, da han kunne afslutte gymnasiet med privatundervisning i København. I 1828 begyndte Andersen at gå på universitetet og hellige sig litteraturen. Han fik sit litterære gennembrud med ”Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829”. Efter endnu er par bøger tager han på en rejse rundt i Danmark. I Faaborg forelsker han sig i den rige købmandsdatter Riborg Voigt, der, selv om hun gav Andersens kærlighed tilbage, allerede var forlovet. Det var sandsynligvis et brev fra hende, som man ved hans død fandt på hans bryst i en lille skindpose.

1835
DIGTEREN OG GENIALITETEN

I løbet af sit liv havde H. C. Andersen en stor litterær produktion. H. C. Andersen levede af sit forfatterskab, og det var i et lille sprogområde som det danske ikke ganske let. Navnlig brød H. C. Andersen hurtigt igennem i de tysk- og engelsktalende områder. Selv om hans litterære arbejder blev anerkendt på verdensplan, og dele af værkerne hører til de mest oversatte i Verden, så blev H. C. Andersen ikke stærkt udbredt i Brasilien. Undtagelse af nogle en række eventyr: ”Den grimme Ælling”, ”Den lille Havfrue”, Keiserens nye Klæder” og ”Den lille Pige med Svovlstikkerne”. H. C. Andersen blev en af århundredes mest berejse forfattere, og han forfattede flere stadigt meget læste rejsebøger. Mange af hans rejser havde karakter af triumftog, hvor konge- og fyrstehuse og andre fra kunstens verden tog imod det kendte forfatter og gav ham en række hædersbevisninger. Hans litterære arbejde var præget af samtidens kunstneriske idealer, som de findes i romantikken. Men H. C. Andersen var meget mere og helt moderne ved at benytte talesprog og børnesprog. Ligeledes var en besjælet af en tro på fremtiden og videnskaben. Hos ham var der ingen ”gode, gamle dage”. I eventyrerne præsenteres ofte marginaliserede og ydmygede karakterer, der havde været udsat for tidens vanskeligheder. Han trak helt åbenbart på egne erfaringer. Temaerne kærlighed og venskab er konstante i hans eventyr, historier, skuespil, digte og romaner. I nogle af dem er de fremherskende, ligesom det er tilfældet med hendes eventyr ”Tommelise”, ”Sneedronningen” og ”Prindsessen paa Ærten”. Der er også fortællinger med en trist, dramatisk tone, grænsende til det tragiske. I disse eventyr og historier præsenterer forfatteren karakterer, der står over for virkelige prøvelser og vanskeligheder, som det for eksempel kan ses i eventyret ”Tinsoldaten” og ”Den lille Pige med Svovlstikkerne”. På andre tidspunkter kommer forfatteren med en moraliserende finale, som f.eks. i ”Svinedrengen”, ”Keiserens nye klæder” og ”Den grimme Ælling”. Men hans værker vender ofte tilbage til temaer som fattigdom, forladthed, modgang, ydmygelse, social uretfærdighed og egoisme. Gode eksempler på disse karakteristika er eventyrerne ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” og ”Den grimme Ælling”.

1875
DØD OG UDØDELIGHED

Sidst i 1872 kom Andersen alvorligt til skade, da han faldt ned fra sin egen seng, og han forblev ved dårligt helbred indtil den 4. august 1875, hvor han døde på den nu nedrevne ejendom ”Rolighed” i København. H. C. Andersen blev begravet i Collin-familiens familiegravsted på Assistens Kirkegård. Gravstedet eksisterer stadig. På grund af H. C. Andersens betydning for børnelitteraturen, fejres den 2. april - datoen for hans fødsel - som den internationale børnebogsdag. HC Andersen-medaljen uddeles årligt til de bedste forfattere i denne genre. I Brasilien var den første forfatter til at modtage prisen Lygia Bojunga. Ligeledes fejres H. C. Andersen hvert år i Odense, hvor H. C. Andersen priskomite uddeler et antal priser, normalt tre. Se herom mere på https://hans-christian-andersen-priskomite.dk/. I hans fødeby, Odense, findes hans sandsynlige fødehjem. Til fødehjemmet, H. C. Andersens Hus, er knyttet et museum. Museet har netop gennemgået en renovering og nye bygninger til føjet til. Mere kan læses her: https://hcandersenshus.dk/ - bemærk billetter skal købes på forhånd. Også hans barndomshjem er indrettet som museum. Se mere her: H.C. Andersens Barndomshjem - HCA House (hcandersenshus.dk) Flere steder i Danmark er der andre steder at se med tilknytning til H. C. Andersen. H. C. Andersen skrev hele fire selvbiografier, han skrev dagbøger det meste af livet og tusindvis af breve. Rigtig meget af dette er velbevaret og delvist udgivet. H. C. Andersens biografi fylder derfor meget, og der er tilstrækkeligt med usikre punkter til at der stadig er meget at forske i.