Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com o uso de cookies.

Anderseniana 2021

22 de Abril de 2022

 

Anderseniana 2021 et det klassiske tidsskrift om H. C. Andersen og hans værker.

Denne årgang har som sædvanlig en række spændende artikler. Alle er ledsaget at et engelsk "Summary".

 

Årgangen indledes med den flittige polske forsker Boguslawa Sochanskas belysning af relationerne mellem H. C. Andersen og Elisabeth Jerichau Baumann. De var tættere end det var været kendt. Fint materiale er fremdraget, og det passer fortræffeligt med relanceringen af den dygtige dansk-polske maler. De to var fremragende til at promovere og hjælpe hinanden.

 

Der er artikler om Andersens relationer til lægen Ludvig Uldall og familien Krag, Aage Jørgensen skriver grundigt om udgivelsen af Marie Henriques Billedbog. Den lærde Jørgensen føjer adskilligt til noterne i denne smukke udgivelse.

 

Poul Houe fortæller om Disneys udgave af "Sneedronningen", og det er bestemt trist, kold og uhyggelig læsning for dem, der sætter pris på originalen.

 

Holger Berg og Ane Grum-Schwensen redegør overordentligt godt for "Den lille Havfrues" tilblivelseshistorie. Det gælder både de forskellige inspirationskilder og selve manuskriptets udfordringer. Selv om det blev stjålet, så er der en kopi at arbejde med. Forskningen har i nogen grad svigtet Andersens manuskripter, og der bliver synligt her, hvor den omhyggelige gennemgang åbner så meget. Manglen på H. C. Andersen-ordbogen falder også læseren i hu ved læsningen af dette forskningsbidrag.

 

Ejnar Stig Askgaard og Jacob Bøggilds "Herrens Bøn" og "Fader Vor" er en lille perle.

Det fandtes blandt H. C. Andersen utrykte arbejder efter hans død og blev først offentliggjort i 33. og sidste bind af "Samlede Skrifter."

Det lyder således:

 

"Herrens Bøn

 

Læs Aften og Morgen dit Fadervor!

 

"Vor Fader i Himlen unævnelig stor!

Dit hellige Navn os i Hjerterne groe,

Lad ind i dit Rige os bygge og boe,

Din Villie raade i Liv og Død,

Du vil os give vort daglige Brød,

Forlad os vor Skyld, som vi dem forlade,

Der skulle os takke og ikke hade,

Hold Fristelsen fra os, dens Synd og Last,

Frels os fra det Onde, hold du os fast;

Thi dit er Riget og Magten og Æren,

I Jesu Navn og vor evige Væren!"

 

En ganske smuk, vellykket og rimet udgave af Fader Vor. Forfatterne hævder s. 109, at " Fader vor" er byttet om til "Vor Fader". Dette er dog ikke rigtigt, da såvel formen kendes i de autoriserede oversættelser fra "Kong Frederik den Siette" over den reviderede oversættelse fra 1907 til den i 1992 autoriserede i teksten i Matthæusevangeliets 6. kapitel vers 9 og Lukasevangeliet 11. kapitel vers 2 i kong Frederik den Sjettes oversættelse. De senere oversættelser i Lukasevangeliet har alene "Fader".

 

Forfatterne behandler endvidere tre prosastykker om "Fadervor", hvor kun en lille del bliver benyttet i "Hvad hele Familiens sagde. (Ej: "fortalte", som det hævdes i artiklen)" fra 1870.

 

Tidsskriftet kan anbefales på det varmeste, men næste år bør der læses en ekstra gang korrektur. 

 

Anderseniana 2021, Forlaget Odense Bys Museer.

Tidsskriftet kan købes ved henvendelse på museum@odense.dk. Pris ikke oplyst. 127 sider.

Autor:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Ilustração:
N.A
Fonte:
--
Contribuição:
Niels Jørgen Martins da Costa Santos Langkilde Niels Jørgen